Dzisiaj mamy: Piątek 28.04.2017

Regulamin Śląskiego Parku Linowego

Regulamin Śląskiego Parku Linowego


1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Wzór oświadczenia o wyrażeniu przez rodziców zgody na korzystanie z Parku Linowego można pobrać ze strony www lub otrzymać w biurze obsługi klienta Parku Linowego.

2. Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.

3. Osoby poniżej 12 roku życia mające nie mniej niż 130cm wzrostu mogą wejść na wysokość tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych i tylko na trasę przeznaczoną dla dzieci.

4. Na trasę dla dorosłych mogą wejść osoby mierzące nie mniej niż 160 cm wzrostu.

5. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

6. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.

7. Osoby chcące skorzystać z Parku Linowego muszą podpisać oświadczenie, otrzymane wraz z biletem wstępu do Parku Linowego. Ze wzorem oświadczenia można zapoznać się na stronie internetowej Parku lub w biurze obsługi klienta Parku Linowego.

8. Wejście na pierwszą platformę w Parku Linowym może mieć miejsce tylko w obecności instruktora Parku.

9. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.

10. Trasa trudna wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego.

11. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Parku.

12. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym:

o Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

o Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny.

o Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.

o W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna wraz z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą, kask.

o Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

o Przedmioty ostre - noże itp, oraz takie które podczas przejścia po atrakcjach mogą zostać utracone, należy zdeponować w miejscu wskazanym przez obsługę Parku.

o Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.

o Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty (spojrzenie kontrolne).

o Podczas przeprawy przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego.

o Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

o Podczas przepinania się należy w jednym momencie dotykać tylko jednego karabinka.

o Do przepinania się można używać również pętli z liny stalowej oplecionej wokół słupa.

o Wpinając się do pętli wokół słupa należy zwrócić uwagę na to, aby karabinek był wpięty zamkiem na zewnątrz (od słupa).

o Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność wpięcia karabinków.

o Przed zjazdem na linie należy najpierw jednym karabinkiem wpiąć się na linę stalową a następnie rozkręcić lonżę bloczka i wpiąć bloczek w linę. Dopiero potem odpiąć karabinek z pętli oplecionej wokół słupa i przepiąć w linę zjazdową zamkiem w odwrotną stronę w stosunku do pierwszego karabinka.

o Na linie zjazdowej w pierwszej kolejności powinien znajdować się bloczek zjazdowy (symbolizuje go żółta taśma naklejona na linę służącą do zjazdu) a następnie karabinki z lonży (symbolizuje je czerwona taśma naklejona na każdą linę).

o Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka i nie kłaść ręki na stalową linę, co grozi skaleczeniem.

o Po przejechaniu na drugą stronę należy zatrzymać się stopami na materacu około 50cm nad platformą, chwycić ręką pętli oplecionej wokół slupa, aby nie odjechać z powrotem i wstać.

o Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.

o Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół słupa, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży, jako ostatni wypinamy karabinek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do pętli wokół słupa.

o W przypadku doznania osłabienia należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.

o Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.

o Na pojedynczej atrakcji może znajdować się tylko jedna osoba.

o Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

(wejście na atrakcję może nastąpić w momencie gdy następny podest jest wolny lub znajduje się na nim tylko jedna osoba).

o Na trasie średniej i trudnej może znajdować się maksymalnie 12 osób.

o Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się w pobliżu ścianki wspinaczkowej, pod trasą parku i w pobliżu zjazdów.

o Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.

o Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.

o Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.

o Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.

o Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego Palenisko.

o Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

Uwaga Park Linowy jest monitorowany!


Plik do pobrania

pdfregulamin-parku-linowego.pdf


na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski