Dzisiaj mamy: Piątek 28.04.2017

Regulamin Mini Parku Linowego.

Regulamin Mini Parku Linowego.


Dziecięcy Linowy Tor Przeszkód przeznaczony jest dla dzieci posiadających zdolność do radzenia sobie z zagrożeniami i stresem wynikającymi z trudności przeszkód. Posiadanie tych indywidualnych cech musi określić opiekun dziecka. Cechy takie mogą posiadać zarówno starsze dzieci w wieku przedszkolnym jak i uczniowie szkół podstawowych.


1. Wstęp na tor linowy jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia.

2. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 12 lat

3. Na przeszkody Toru Linowego dzieci mogą wchodzić wyłącznie pod nadzorem opiekuna. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia personelu nadzorującego teren toru linowego.

4. Podczas pokonywania przeszkód należy zachować największą ostrożność i skupienie. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości bezzwłocznie należy się skontaktować z opiekunem.

5. W przestrzeni domku może przebywać jedna osoba, która ma obowiązek oczekiwać na zwolnienie przeszkody i następnego domku.

6. W przestrzeni przeszkody może znajdować się jedna osoba, która musi mieć swobodę w pokonywaniu trudności i w razie upadku na siatkę asekuracyjną, nieograniczony czas powrotu na przeszkodę.

7. Przed wejściem na tor przeszkód należy zdając biżuterię i inne ozdoby z szyi, rą i palców aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Także wszelkie zawieszki na szyję i luźne drobne urządzenia (telefony komórkowe, odtwarzacze, aparaty fotograficzne itp.), które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika toru przeszkód powinny być zdjęte i przekazane opiekunowi. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia, picia

8. Podczas pokonywania kolejnych przeszkód należy unikać dotykania dłońmi lin stalowych.

9. Zakazuje się skakać po platformach domków i przeszkodach, biegać po przeszkodach, wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki, hałasować , urządzać wyścigi i inne nieodpowiedzialne zawody, używać elementy toru linowego niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

10. Trasę należy pokonywać w jednym oznaczonym kierunku.

11. Użytkownik toru linowego zobowiązany jest zgłosić opiekunowi lub innej osobie personelu wszelkie obawy związane z własnym samo[poczuciem lub stanem zdrowia, które mogły by uniemożliwić pokonywanie przeszkód.

12. W przypadku wpadnięcia do siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę parku linowego.

13. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.

14. Osoby znajdujące się na terenie Toru linowego nie mogą znajdować się pod wpływam alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłowe oceną bezpieczeństwa.

15. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów, za które właściciel atrakcji nie odpowiada.

16. . Personel toru linowego za nieprzestrzeganie regulaminu może bezwzględnie nakazać natychmiastowe opuszczenie toru linowego. Osoba wykluczona opuszcza tor przeszkód zgodnie z instrukcjami wydanymi przez personel parku.

17. Na terenie Toru Linowego oraz całego terenu Śląskiego Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

18. Teren Toru Linowego jest integralną częścią WPKiW w Chorzowie i obowiązują na nim wszystkie zasady i regulaminy przejęte przez kierownictwo dla całego obszaru Parku.


Plik do pobrania

pdfregulamin-mini-parku-linowego.pdf


na gĂłrÄ~Y strony wstecz
Copyright © 1995-2011 Park Śląski